Проект ILIAD - Екипът на ТУ-Варна представи технологичния напредък по проекта ILIAD за по-сигурно корабоплаване по време на "Варненски фестивал на науката", състоял се през периода 11 - 13 Ноември 2022 год. във Фестивален и Конгресен Център - Варна.
 
Проект ILIAD - на 27.10.2022г. в рамките на "Тhe second CloudEARTHi exchange knowledge workshop" организиран по проекта CloudEARTHi,  проф. Тодор Ганчев представи Harbour Safety Varna Port Pilot технологията разработвана от ТУ-Варна.

Проект ILIAD -- Дигитален двойник на Световния океан помага на корабоплаването Българският екип по проекта ще разработи цифров модел на Варненския залив -- Списание "Логистика", бр. 8, Октомври, 2022 год. стр. 46-48. Автор: Александра Тодорова

Проект ILIAD - На 07.10.2022г. проф. Тодор Ганчев представи Harbour Safety чрез AI технологии разработвани от ТУ-Варна в рамките на проекта ILIAD. Представянето бе част от семинара "Възможности за реализация в ИКТ индустрията в гр. Варна", проведено в Юнашки салон, гр. Варна

Проект SMASH - Загадката с езика на делфините разплитат учени от ТУ-Варна, и словенски университет - статия в електронната медия Паралел 43 - Публикувано в parallel43.bg на 04.09.2022 год. Автор: Стефан Денков

Проект SMASH - Репортаж на Нора Бочева по БНТ1 относно целите и задачите по проекта - излъчено по БНТ1 на 17.08.2022 год. в Новините от 12ч

Проект ILIAD - Мобилно приложение ще информира за бури и замърсяване във Варненския залив - публикувано на 22.07.2022 г - cross.bg

Цифровия двойник на Варненския залив готов до две години - БНР - публикувано на 22.07.22 в 18:03, Автор: Доротея Николова

Проект SMASH - Анализ на комуникацията между делфините във Варненския залив - обновено на 15.07.2022 г, maritime.bg

Проект SMASH - Технически университет – Варна с участие в нов мащабен проект - публикувано на 15.07.2022 г - varna24.bg

Варненски учени работят по проект за цифров двойник на Световния океан
- обновено на 06.07.22 в 07:16, БНР-Варна Автор: Доротея Николова

Зелената Сделка:
3-ТА СЕСИЯ: ИНОВАЦИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ - Панел 10.06.2022 г., Модератор: Милена Стойчева

Още двама професори в журито за докторантска стипендия - Karoll Knowledge Foundation

Зелената сделка- Инвестиции, иновации и справедлив преход - quasar.bg - публикувано на 10.06.2022 г 

ТУ–Варна организира Международна конференция по биомедицински иновации и приложения - публикувано -06.06.2022 г - novavarna.net - Автор: Пламена Сутева

Трето издание на BIA-2021 Международна конференция по биомедицински иновации и приложения в ТУ–Варна - публикувано на  - varnanews.net 

Техническият университет във Варна започва нова бакалавърска програма "Изкуствен интелект" - БТА - публикувано на 13.04.2022 17:12  (БТА) - Автор: Мила Едрева 

Проект ILIAD - Български и световни учени създават цифров двойник на Световния океан - публикувано на 14.07.22 в 10:19, Автор: Диана Цанкова

Проект KnoWat - Проф. Т. Ганчев: ТУ-Варна разчита на обществена подкрепа за почистване на Варненското езеро
- публикувано на 21.03.22 - maritime.bg, Автор: Стефан Денков

 

Проект KnoWat - Замърсяването на Варненското езеро - в пъти над европейските норми - БНР - публикувано на 25.03.22, Автор: Емилия Николова

Световният океан ще има цифров двойник - БНТ1, Предаване: България в 60 минути, 01.12.2021, Автор: Даниела Цекова 

Проф. Т. Ганчев: Проблем за автономните кораби е обучението на изкуствения интелект - публикувано 10.01.2022 год. - maritime.bg - Автор Стефан Денков

Проект CloudEARTHi - Технически университет - Варна с грижа за устойчивото развитие на синята икономика - публикувано на 10.11.2021 год - maritime.bg 

ТУ-Варна открива нови специалности „Smart Cities” и „Интелигентни транспортни системи“ - публикувано на 15 Октомври 2021 - Moreto.net

Изкуствен интелект и интелигентни градове сред новите специалности в ТУ-Варна - БНР - публикувано на 16.12.21, Автор: Александър Йорданов

Проект ILIAD - Създават цифров двойник на Варненския залив и каналите на Пристанище Варна - публикувано на 25.10.2021 год - maritime.bg - Автор: Стефан Денков

Проф. Ганчев - Панел INNOWAVE PRESUMMIT 2021, Иновации в образованието - Юли 15-16 2021 г.

Технически университет – Варна участва в дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор“,  Публикувана на 27 Февруари 2021